Bilder

Her ligger det linker til litt større antall bilder etter hvert bygget har skredet frem.

Før bilder av loft.