Trenering, korrupsjon og håpløs saksbehandling.

Da er vi omsider i gang med vårt loftprosjekt.
Vi har fått smake på byråkratiet fra sin verste side, med planlagt trenering, korrupsjon og håpløs saksbehandling. Det har til tider tatt mye krefter, og man har gått lei. Men nå, etter
at kommunen har fått ryddet litt opp i rekkene, har vi kommet godt igang.

Vi ønsker å takke Velux som tross all motgang, har stått ved og fortsatt er en viktig brikke i prosjektet.

Vi vil oppdatere med bilder fortløpende utover sommeren, vår plan er å flytte inn i September!

IMG_6984 IMG_6983 IMG_6982 IMG_4224 IMG_4210